အဆင့် ၁ - ပထမဥ◌ီးစွာ https://www.giordanomm.com ထဲသို့ ဝင်ပါ။ 

အဆင့် ၂ - Create An Account ကိုနှိပ်၍ မိမိ၏ နာမည် ၊ Gmail နှင့် Password ကို အသေးစိတ်ထည့်၍ အကောင့်ကိုစတင်ဖွင့်ပါ။ 

အဆင့် ၃ - အကောင့်ဖွင့်ပြီးသွားသည်နှင့် Giordano မှ Free ပေးသည့် Points များကို ယူရန်အတွက် Reward Button ကိုနှိပ်၍ Ways to Earn ဆိုသည့်နေရာတွင် Free Points များကိုရယူပါ။ 

အဆင့် ၄ - မိမိတွင်ရရှိထားသော Points များကို Order များတွင် Discount အဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက Ways to Redeem ဆိုသည့်နေရာတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလောက် Points များကို လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ 

အဆင့် ၅ - လဲလှယ်မည်ဆိုပါက Redeem ကိုနှိပ်ပါ။ Code ကျလာပါကထို Code ကို Copy ကူးပြီးမိမိ အသုံးပြုလိုသော Order ၏ Discount Code နေရာတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 

အဆင့် ၆ - မိမိ၏ Discount Code ကိုအသုံးမပြုမိလိုက်ပါကလဲ Reward Button ကိုသွား၍ Your Rewards နေရာတွင် မိမိ၏ Discount Codes များကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။ 

အဆင့် ၇ - မိမိ၏ Points အရေအတွက်ကို မိမိ၏ Mail Inbox တွင်လဲပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သလို https://www.giordanomm.com သို့ ဝင်၍ Reward Button ကိုနှိပ်ပြီးစစ်ဆေးနိင်ပါသည်။ 

အဆင့် ၈ - မိမိ၏ History ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးလိုပါကလဲ Your Activity နေရာတွင် အသေးစိတ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ 

အဆင့် ၉ - မိမိ၏သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်ထံသို့ Referral Link ကို Refer လုပ်ပေးပါက မိမိRefer လုပ်ပေးသူသည် မိမိRefer လုပ်ပေးသည့် Link မှတစ်ဆင့် Order တင်ပါက မိမိသည် 2,500 ကျပ်ကို Reward ရမည်ဖြစ်ပါသည်။  

အဆင့် ၁၀ - တစ်စုံတစ်ရာအကူအညီလိုအပ်ပါက Giordano Call Center ဖုန်းနံပါတ် +959 977 116 969 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 

You have successfully subscribed!
This email has been registered